پایگاه های اطلاعاتی لاتین   و فارسی
           
         

 


 را ه اندازی وب سایت کتابخانه دانشکده ها
 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 راهنمای عضویت در کتابخانه
 تازه های کتاب
 لینک درخواست خرید کتاب
 دانلود E-BOOK
      

   

   
       

 


      

                            

  


 

                                               
جستجو
 
 تازه های کتاب دندانپزشکی
 تازه های کتاب پرستاری ومامایی
   
ابزارهای اطلاع رسانی
 
تلگرام : اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی
تلگرام : اطلاع رسانی دانشکده پرستاری و مامایی
واتساپ : اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی
مکاتبه اداری : از طریق اتوماسیون اداری