خرید کتاب های مورد نیاز کتابخانه در نمایشگاه بین المللی کتاب 1401  
ثبت نام دانشجویان بین املل در کتابخانه دندانپزشکی تاریخ 1/11/1400
خرید کتاب های ضروری کتابخانه  
برگزاری کارگاه ازموش استفاده از سامانه ارزیابی کتابخانه ها تاریخ 28/7/1400
راه اندازی پورتال جدید کتابخانه تاریخ 1/3/1400
برگزاری کارگاه آنلاین کتابخانه دیجیتال پزشکی  تاریخ 26/8/99
برگزاری کارگاه ispring تاریخ 20/7/99
ثبت پایان نامه دانشجویان تاریخ 6/6/99
بازدید رئیس جدید کتابخانه مرکزی از کتابخانه پردیس 2 تاریخ99/04/24
ثبت کتابهای خرید شده دندانپزشکی تاریخ 98/11/16
تازه های کتاب پرستاری تاریخ 98/10/03
بازدید رئیس کتابخانه مرکزی از کتابخانه پردیس 2 تاریخ 98/9/25
تخفیف 50% بدهی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو تاریخ 98/9/16
بازدید رئیس دانشکده دندانپزشکی از کتابخانه تاریخ 98/8/27
خرید کتب برای رشته دندانپزشکی تاریخ 98/8/08
بخشودگی دیرکرد کتب به مناسبت 13 ابان تاریخ 98/8/13
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود تاریخ 98/7/01
بازدید رئیس کتابخانه مرکزی از کتابخانه پردیس 2 تاریخ 98/6/18
تهیه و اماده سازی مراحل ثبت کتب جدید خریداری شده تاریخ 98/4/01
خرید کتاب در نمایشگاه تهران  سال 98 تاریخ 98/2/12
وجین منابع تاریخ گذشته تاریخ 97/4/01
دیدار مسئول کتابخانه با معاون های اموزشی تاریخ 97/1/25
مراحل ثبت اولین پایان نامه دکتری در کتابخانه تاریخ 97/12/04
بازدید رئیس کتابخانه دانشگاه از کتابخانه پردیس 2 تاریخ 97/11/25

 

جستجو