دفاع پایان نامه

نام دانشجو

اساتید راهنما

موضوع

عنوان

 

ردیف

17/11/97

سپیده بیگی

دکتر زینب عبدی

دکتر محمدعلی روزگار

پریودانتیکس

بررسی اثرات استفاده از دهانشویه سمیواستاتین بر روی بهبود پارامترهای کلینیکی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن

1

28/11/97

فائزه ابدالبیگی

دکتر خدیجه ابدال

دکتر مرضیه درویش

 

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت پالپ و فولیکول دندان های مولر سوم رویش نیافته در افراد زیر 40 سال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ایلام

2

24/11/97

زهرا فلاحی

دکتر شهین بهمنی

ارتودانتیکس

بررسی میزان آگاهی والدین از حضور دندان مولر اول دائمی و رابطه آن با سلامت این دندان در دانش آموزان 7 ساله شهر ایلام سال

3

23/11/97

سمیه متین

دکتر محمدعلی روزگار

دکتر زینب عبدی

پریودانتیکس

تاثیر دهانشویه سمیواستاتین بر سطح اینترلوکین 6 و 1 مایع شیار لثه ای در بیماران پریودنتیت مزمن

4

30/11/97

فاطمه ابدالبیگی

دکتر محمد عزیزیان

 

دکتر وانیا رسایی

پروتز

بررسی کلینیکی کفایت اکلوزال و فیت مارژینال کراون های PFM انجام شده توسط دندانپزشکان شهر ایلام در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ایلام در سال 1397

5

 

زهرا محسنی مقدم

دکتر ساناز جعفری

ارتودنسی

مقایسه جذابیت لبخند با توجه به معیارهای نمایش لثه ای , باکال کوریدور , قوس لبخند و میدلاین دندانی بر اساس اولویت هر کدام از فاکتورها از نظر دانشجویان دندانپزشکی و دانشجویان مهندسی در هر جنس در شهر ایلام

6

27/11/97

زهرا محمودی

دکتر شهین بهمنی

ارتودنسی

بررسی دقت فرمول تاناکاجانسون در پیش بینی عرض مزیودیستالی دندان های کانین و پرومولر رویش نیافته در شهر ایلام در سال 1396

7

5/12/97

راضیه دشتی پور

دکتر حمیدرضا کاظمی

دکتر خدیجه ابدال

ایمپلنت

بررسی شیوع عوارض جابجایی عصب اینفراآلوئولار متعاقب جایگذاری ایمپلنت در شهر ایلام

8

14/12/97

بهاره رجبعلی پور

دکتر وانیا رسایی

دکتر محمد عزیزیان

پروتز

بررسی اثربخشی سه روش بخار آب داغ , اولتراسونیک , گاز و الکل طبی در پاک کردن دبری های موجود بر سطح لثه ای اباتمن های ایمپلنتی

9

22/12/97

محمد امین فرامرزی

دکتر سپیده امیری

دکتر شکیبا مت میر

اطفال

ارزیابی DMFT و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ( پایه 7, 8 و 9) شهر ایلام در سال تحصیلی 1396-97

10

8/3/98

لقمان فتاحی زاده

دکتر سپیده امیری

دکتر مریم دین پرور

اطفال

شیوع  دندان اضافه در کودکان 14 6 ساله شهر ایلام در سال 97 -

11

21/12/97

سعدی شکری تبار

دکتر یاسمن جلالی

ارتودنسی

بررسی میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتودنتال شایع قابل پیشگیری در دوره دندانی مختلط ( کلاس چهارم و پنجم ) در شهر ایلام در سال1396

12

19/12/97

محمد امیدی

دکتر ساناز جعفری

ارتودنسی

بررسی inclination انسیزورهای ماگزیلا و مندیبل در بیماران ارتودنسی درمان شده با کشیدن دندان و بدون کشیدن دندان در شهر ایلام

13

24/2/98

حسنا رضا زاده

دکتر یاسمن جلالی

ارتودنسی

بررسی خواص ضد میکروبی و استحکام باند برشی کامپوزیت رزین های حاوی نانو ذرات اکسید روی به کار رفته در ریتینرهای ثابت ارتودنسی

14

28/2/98

حدیث حسنوند

دکتر شکیبا مت میر

دکتر نوشین جان بخش

کودکان

بررسی اثر فاکتورهای فیزیکی بر عملکرد دانشجویان دندانپزشکی سال پنجم : مطالعه چند مرکزی

15

27/3/98

صارم خانی زاده

دکتر نوشین جان بخش

پریودانتیکس

بررسی اثر میزان اعتماد به نفس و خودارزیابی بر عملکرد دانشجویان دندانپزشکی با مطالعه چند مرکزی

16

2/7/98

پروین الیاسی

دکتر مهرشاد محمدی

دکتر مرضیه درویشی

 

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک مخاط دهان و غدد بزاقی موش نژاد C57BL16 دمیلیناسیون ( مالتیپل اسکلروزیس )

17

30/6/98

زینب غلامی

دکتر خدیجه ابدال

 

بررسی شاخص CPITN در زنان باردار و شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام در سال 1397

18

9/6/98

رامین عربی

دکتر یاسمین جلالی

ارتودنسی

بررسی تغییرات بافت نرم از نمای رو به رو و نیم رخ بعد از جراحی ارتوگناتیک در بیماران کلاس II و III و رابطه آن با نسبت طلایی

19

10/4/98

محمد عباسی صمیره

دکتر سمیه قمری

اندودانتکس

بررسی مقایسه ای میزان اسمیرلایر باقیمانده در کانال با و بدون استفاده از فایل روتاری

xp endo finisher

در دندان های نیش و پرمولر خمیده :مطالعه بررسی میکروسکوپ الکترونی

20

19/9/98

مجتبی قدمی

دکتر مانی آرش راد

جراحی

بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی و کارکنان کلینیک دندان پزشکی در مورد پسماند پزشکی در شهر ایلام در سال 98

21

4/9/98

سمانه رشیدی

دکتر خدیجه ابدال

 

بررسی مقایسه بیان مارکر های CD44 و E-cadherin در لیکن پلان اروزیو و لیکنویید ری اکشن های دهانی

 

22

19/9/98

پریسا ربیع بیگی

دکتر شکیبا مت میر

اطفال

بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس ابتدایی از اقدامات اولیه در برخورد با صدمات دندانی در سال 1398 شهر ایلام

23

18/9/98

نسیم دادفر

دکتر سلطانی

ترمیم و زیبایی دندان

ارزیابی مقایسه ای میکرولیکیج در باندینگ های Etch and Rinse دو مرحله ای، سلف اچ دو مرحله ای و باندینگ یونیورسال

24

5/12/98 مهسا مهدی زاده دکتر نوشین جانبخش پریودانتیکس بررسی ویژگی های لثه ای وابسته به جنس و کارای آن ها برای تشخیص جنسیت 25
28/11/98 اتوسا دارابی

دکتر زینب عبدی

دکتر خدیجه ابدال

پریودانتیکس مطالعه اثر استخوان خشک شده ی فریز شده آلوزن آغشته به سیمواستاین در مقایسه با اثر استخوان فریز شده به تنهایی در بازسازی میزان استخوان سازی در حفره دندان کشیده شده در موش صحرایی 26
21/11/98 سمانه عارفی دکتر پریسا کاظمی ارتودنسی بررسی مقبولیت پروفایل بیمارا نکلاس II اسکلتال از نظر ارتودنتیست ها ،جراحان و افراد عادی و ارتباط انها با اندازه گیری های سفالومتریک 27
  شکیبا احمدی       28
25/3/99 حسین حمیدی دکتر آیدا مرادی ترمیم

بررسی کیفیت زندگی در بیمارانی که درمانهای زیبایی لامینیت انجام می دهند

29
7/5/99 مسعود نیک اقبال

دکتر سارا حیدری

دکتر خدیجه ابدال

رادیولوژی اگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر ایلام  نسبت به تجویز،مزایا و معایب توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در سال 1398 30
10/6/99 حسین کریمی

دکتر محمد علی روزگار

دکتر حسن نور محمدی

دکتر محسن رستمی

پرودانتیکس بررسی عوارض دهانی و دندانی ناشی از سیکلوفسفاماید در بیماران مبتلا به سرطلان پستان در بخش شیمی درمانی بیمارستان مصطفی شهر ایلام در سال 98 31
24/6/99 علی باقرزاده دکتر ویدا ارزانی رادیو لوژی بررسی اگاهی والدین در رابطه با رادیوگرافی دندانی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک دندان پزشکی در شهر ایلام در سال98 32
17/4/99 رویا علیزاده

دکتر خدیجه ابدال

دکتر مرضیه درویش

پاتولوژی

تخمین سن، جنسیت و قد از طریق اندازه‌گیری شاخص‌های آنتروپومتریک رادیوگرافیک مندیبل در افراد 20 تا 50 ساله نژاد ایرانی

33
25/6/99 اسما عبدی دکتر معصومه احمدی اندودانتیکس بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان رشته دندانپزشکی براساس تست scl -90  و ارتباط آن با کیفیت درمان ریشه 34
7/5/99 محمد جواد قاسمی دکتر مریم دین پرور ارتودنسی بررسی سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی استان ایلام از زمان مناسب درمان های ارتودنسی و عوامل مرتبط با ان در سال 98 35
99/06/30 زهره خانی دکتر شهین بهمنی ارتودنسی بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش والدین کودکان پیش دبستانی در مورد اهمیت حفظ دندان های شیری قبل و بعد از مراجعه به کلینیک دندانپزشکی ایلام در سال 98 35
          36

 

جستجو